Spring til indhold

Lejerservice

Overtagelse af lejemålet

På den aftalte indflytningsdato, kan vi med glæde overdrage dig nøglerne til din nye lejlighed, såfremt vi har modtaget en underskrevet lejekontrakt, samt det i kontrakten fastsatte depositum og den første måneds leje. Nøglerne afleverer vi efter aftale ved lejemålet, hvor vi sammen laver et indflytningssyn.

Indflytningssyn

Ved indflytning og overdragelse af nøglen til lejemålet, vil vi sammen lave en indflytningsrapport, hvor vi gennemgår lejemålets stand. Indflytningsrapporten underskrives på stedet.

Når du er flyttet ind i lejemålet, har du 14 dage til at opdage og skriftligt meddele os eventuelle fejl og mangler i lejemålet. Indsend eventuelle “fejl og mangler” til info@kaldyng-ejendomme.dk.

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

 • Husstandens samlede indkomst og formue
 • Huslejen størrelse
 • Boligens størrelse
 • Antal personer i husstanden
 • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk.

Betaling af husleje

Huslejen forfalder til betaling den 1. i hver måned. Ejendomsadministrator Proper står for opkrævning af husleje, huslejeregulering samt vand- og varmeregnskab. Lejere indbetaler på det tildelte kontonr. eller ved at tilmelde sig betalingsservice. Proper kan kontaktes på support@helloproper.com

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren i forbindelse med førstkommende weekend.

Vedligeholdelse af lejemålet

Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. I ejendommen gælder som udgangspunkt at lejer har den udvidede vedligeholdelsespligt, der også omfatter en række ansvarsområder som maling og installationer. I din lejeaftale er tydeligt specificeret, hvilket vedligehold, der er dit ansvar og hvilket som udlejer har ansvaret for. Der henvises endvidere til ejendommens husorden.

Af hensyn til din og bygningens sundhed, er det meget vigtigt at lufte ud HVER DAG, og begrænser fugtkilder mest muligt. Se information om optimalt sundt indeklima og udluftning nedenfor samt i ejendommens husorden.

Sundt indeklima og udluftning

Gode råd til at opnå sundt indeklima uden fugt og skimmel i din lejlighed:

1. Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.

2. Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.

3. Luk døren til badeværelset når du er i bad. Husk at tørre vægge og gulv i baderum af med en skraber eller et håndklæde. Hæng eventuelt håndklædet til tørre udendørs.

4. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

5. Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen bør ikke være lavere end 18 grader.

6. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt viceværten hvis du er i tvivl.

7. Skimmelsvampe kan gro i støv, hvis der er tilstrækkelig fugt, og ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Jævnlig støvsugning fjerner svampedele og grobunden for nye svampe.

8. Hvis dit lejemål ligger i en ældre bygning, vil man ofte opleve at ydervæggene er betydeligt koldere end de indre vægge. I disse tilfælde er det vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside op ad væggen. Vi anbefaler min. 10 cm. mellem væg og møbel for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

9. Hold øje med fugtskader. Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte os, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.

Husdyr

Generelt er det ikke tilladt at holde husdyr i Kaldyng Ejendomme’s lejemål.

Husorden

Til alle vores ejendomme gælder en husorden, som vi forventer at vores lejere læser og følger.

Download husorden her

Spar på varmen

Gode råd til at opnå besparelse på varmeregningen i din lejlighed:

 1. Fungerer radiatorerne i din lejlighed som de skal? Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden når de er tændte. Er din radiator kold? Hvis din radiator er kold i toppen når du har skruet op, er der muligvis luft i systemet. Kontakt viceværten, hvis vi skal hjælpe med at udbedre fejlen.
 2. Den anbefalede temperatur er mellem 18 °C og 21 °C i opholdsrum som stue, køkken og soveværelse. For hver grad du hæver temperaturen, stiger dit energiforbrug med ca. 5 %. En stor temperaturforskel i rummene kan give træk og kolde vægge. Hvis du ønsker det lidt køligere i soveværelset, er det bedst at indstille temperaturen således, at soveværelset eksempelvis er 18 °C og stuen 21 °C. Sørg for at holde døren lukket imellem rummene.
 3. Tænd for alle radiatorer i rummet. Én radiator, der er skruet helt op, er en dårligere og dyrere løsning end fire radiatorer, der afgiver 25 % varme hver.
 4. Husk at skrue ned for varmen, når du lufter ud i en længere periode, ellers vil radiatortermostaten registrere, at der bliver koldt i rummet og derefter øge varme-gennemstrømningen. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i et par minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen.
 5. Undgå at dække din radiator til. Undgå at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og den skal bruge for meget energi på at varme rummet op.

Spar på vandet

Gode råd til at opnå besparelse på vandregningen i din lejlighed:

 1. Kontrollér dit vandforbrug mindst 1 gang i måneden.
 2. Sørg for at toilettet er tæt – og ikke løber. Et toilet der løber, så der er uro på overfladen, spilder nemt mellem 100 – 400 kubikmeter vand om året. Det kan koste mellem 4.000 kr. –16.000 kr. om året.
 3. Luk for vandet imens du sæber dig ind eller vasker hår.
 4. Luk for vandet, når du børster tænder.
 5. Brug en balje når du renser grøntsager og vasker op.
 6. Tag korte brusebade (ca. 5 min.). man bruger ca. 8 – 12 liter vand i minuttet.
 7. Tjek vandhaner. En vandhane der drypper, koster nemt 50 liter vand i døgnet.
 8. Fyld vaske/opvaskemaskine helt op hver gang du vasker.
 9. Montér perlatorer (vandsparer) på alle dine vandhaner, og spar typisk 30 – 50 %. Prisen på en perlator (vandsparer)er ca. 30-40 kr. og kan købes i de fleste byggemarkeder.
 10. Opbevar frisk vand i køleskabet, så du altid har koldt vand ved hånden, og ikke behøver at have vandet til at løbe i vandhanen.

De nævnte tal og mængder ovenfor er vejledende.

Opsigelse og Fraflytning

Hvis du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.

Du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør, hvor vi samtidig holder flyttesyn.

Du betaler også for de nævnte 14 dage, hvor du ikke bor i boligen. 14 dage før din fraflytning afholder vi et ”flyttesyn”, hvor du selv og en af vores medarbejdere deltager.

Til flyttesyn besigtiges boligen og der udfyldes en ”fraflytningsrapport”, som detaljeret beskriver boligens tilstand og anviser, hvad der skal udbedres. Rapporten underskrives på stedet. I perioden op til din flytning, vil vi fremvise lejemålet for nye interesserede lejere efter forudgående aftale. Fremvisningen kan foregå på 2 måder. Enten ved, at vi efter aftale låser os ind og fremviser boligen, eller ved at fremvisningen sker på i forhånd aftalte tidsrum i løbet af ugen.

Istandsætning

Istandsættelse af lejemålet, som fastlagt i udflytningsrapporten, foretages af faguddannede og momsregistrerede håndværkere. Arbejderne udføres af udlejers håndværkere og udgifterne fratrækkes depositum.

Slutafregning

Ved dit lejemåls ophør og umiddelbart efter istandsættelsen af lejemålet, foretager vi en slutafregning, hvor udgifterne i forbindelse med istandsættelsen fratrækkes det depositum du indbetalte ved indflytningen. Overstiger udgifterne til istandsættelse dit depositum, betaler du differencen.

Vi bestræber os på, at slutafregning foretages hurtigst muligt efter fraflytning.

Det endelige vand-og varmeregnskab afregnes 1 gang årligt, og fremsendes separat til lejerens oplyste nye adresse.